Photosonix NP100 Brainmachine met LED bril

What is Frequency Following Response of FFR ?

Sound and light frequencies of a Brainmachine

The technology of sound and light synthesizers (brainmachine or mindmachines) is commonly available.
Mind machines allow their users to set up sound and light patterns which brainwaves will assume (entrain) .
The method by which this entrainment happens is the Frequency Following Response (FFR).

The frequency following response means that the brain waves naturally entrain or follow the rhythmic pattern of signals entering from the senses. Light and sound patterns are interpreted into electric signals by the senses. These electrical signals are then passed to the brain and set up corresponding patterns in the brainwaves. In short, what these machines do is to create snapshots of simple patterns of energy in the brain.

The sound in the headphones creates offset frequencies. Offset frequencies are mentally produced frequencies. When a frequency is placed in one ear and a slightly different frequency is placed in the other ear, the brain subtracts the two frequencies and produces a third (an offset frequency or binaural beat). With offset frequencies, the mental signals to which the brain entrains can often are heard within the mind.(brainwaves)

Frekwentie Volgende Reactie van een Brainmachine

De technologie van het geluid en licht synthesizers (mindmachines of brainmachines) is algemeen beschikbaar sinds de negentiger jaren. Mind machines laten hun gebruikers toe geluid en lichtpatronen te gerereen die de hersengolven zullen overnemen (entrainement) . De wijze waarop dit gebeurt noemt men Frequency Following Response ( FFR ) .

De frequentie following response betekent dat de hersengolven van nature de ritmische patronen van de signalen die vanuit de zintuigen komen volgen. Licht en geluid patronen worden omgevormd in elektrische signalen en dan door de zintuigen aan de zenuwbanen overgedragen. Deze elektrische signalen worden vervolgens naar de hersenen overgebracht en als overeenkomstige patronen in hersengolven omgezet . Kortom, wat deze machines doen is om snapshots van eenvoudige patronen van energie op te wekken in de hersenen.

De meeste geluiden in de koptelefoon maken gebruik van offset frequenties. Offset frequenties worden mentaal geproduceerd frequenties. Wanneer een frequentie wordt in een oor en een enigszins andere frequentie wordt in het andere oor, dan trekt de hersenen de twee frequenties van elkaar af en produceert een derde ( een offset-frequentie) . Met offset frequenties, de mentale signalen die de hersenen meevoeren worden dan gehoord of ervaren in je "mind".
Die frekwenties zijn dikwijls lager dan wat fysiek hoorbaar is, namelijk beneden de 30 Hz. (brainwaves)

We ship all over Europe

Gezondheidswebshop

Brainmachines

+brainactivator
+brain machines
+mind machines
+photosonix
+altered states
+audio visual stimulation
+brainaktivator
+powernap
+brainwaves
+audiostrobe
+hemistim
+relaxation

Mindmachines

+nova pro NP 100
+innerpulse
+antistress
+inslaapsessie
+relaxatie
+meditatie
+leerprogramma
+visualisatie
+energetiserend
+pijnappelklier
+LED bril
+lichtbril

Brainactivator

Audio Visuele Stimulatie en Brainwaves

Instant Nirwana --- Kosmisch Bewustzijn --- Super Samadhi --- Pure Bliss --- Kundalini Fire --- Autopilot Zen --- Mindfulness --- Karma Opgelost --- Aktivatie van je derde oog --- Toenemende Helderhorendheid --- Hemelse Lichten --- Volle Aflaat --- Magnetische Stimulatie Pijnappelklier Exclusieve Invoer Photosonix Brainmachines of Mindmachines : Brainfit bvba , Notelaarweg 9 , 3140 Keerbergen , BelgiŽ --- Gsm 0476/520.612 --- Snelle levering Belgie Nederland en over heel Europa